MENU
Úvodní strana » Moje Penny » Registrace

Oslovení*

Na zadanou e-mailovou adresu zašleme potvrzovací email. Bez potvrzení emailu není bohužel možné registraci dokončit.

Způsob doručení*

Souhlas se zpracováním údajů*

Svým souhlasem na formuláři dobrovolně uděluji správci, tedy společnosti Penny Market s.r.o., Počernická 257, 250 73 Radonice, IČ: 64945880 (dále jen „Penny Market“), v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“) svůj souhlas k tomu, aby mé osobní údaje ve formuláři uvedené, jakož i údaje o mých nákupních zvyklostech (dále jen „rozsah poskytnutých údajů“), po dobu udělení tohoto souhlasu, zpracovával pro účely: • zařazení do databáze věrnostního programu PENNY • účasti ve věrnostním programu PENNY v souladu se všeobecnými podmínkami členství • zasílání nabídek zboží a služeb poskytovaných společností Penny Market nebo jejími obchodními partnery • provádění marketingových průzkumů (dále jen „účel“). Jsem si vědom(a) toho, že mé osobní údaje budou předávány správcem osobních údajů k dalšímu zpracování společnosti EXON (dále jen „zpracovatel“), a to na základě smlouvy o ochraně a zpracování osobních údajů zákazníků. V případě, že v době trvání smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem osobních údajů dojde ke změně zpracovatele, bude informace o novém/nových zpracovateli/zpracovatelích uvedena na webové adrese Penny Marketu. Osobní údaje mohou být zpřístupněny zpracovatelům na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů a dále v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené zvláštními právními předpisy.

Jsem si vědom(a), že mé osobní údaje budou zpracovávány po dobu udělení tohoto souhlasu, přičemž jsem si vědom(a), že svůj souhlas můžu kdykoliv odvolat, a to na adrese pennykarta@penny.cz. Rovněž jsem informován(a) o tom, že správcem a zpracovatelem poskytnutých osobních údajů je Penny Market, přičemž zpracovány budou pouze informace o subjektu osobních údajů ve vztahu ke každé PENNY kartě v rozsahu poskytnutých údajů. Souhlasím s tím, že mé osobní údaje jsou v rozsahu poskytnutých údajů zpracovávány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě, a to vlastními zaměstnanci správce, společnosti EXON. Dále jsem srozuměn(a) s tím, že mé osobní údaje mohou být zpřístupněny v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené zvláštními právními předpisy. Byl(a) jsem poučen(a), že ve smyslu § 12 Zákona bude konkrétní osobě na základě žádosti poskytnuta informace o zpracování jejích osobních údajů a dále, že má takový žadatel ve smyslu § 21 Zákona v případě, kdy zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, právo na vysvětlení nebo odstranění závadného stavu. Dále jsem srozuměn(a) s tím, že v souladu s ustanovením § 20 odst. 1 Zákona a budou mé osobní údaje zlikvidovány, jakmile pomine účel, pro který byly mé osobní údaje zpracovány.

Tip: Pokud se Vám úkol zdá těžký, klikněte na tlačítko Jiný úkol

Pole označená * jsou povinná.